Facebook 2019

Bijdragen in 2019

 

Na herlezing van de Nashville verklaring en het nadenken over wat daar staat, kom ik tot twee indrukken:
1. Het ontbreekt aan een principieel besef dat elk spreken over God een menselijk spreken is en daarmee van elke aanspraak op absoluutheid moet afzien. Het mist de hoognodige bescheidenheid en besef van betrekkelijkheid. Al helemaal vanuit de mens visie die aan deze theologie eigen is. Het is dus niet consistent!
2. Het ontbreekt aan het inzicht en besef dat het in de bijbel verstane appèl een persoonlijk appèl is en niet als algemene regel aan anderen kan worden opgelegd, maar hooguit vanuit de eigen integriteit kan worden voorgelééfd! Waarbij aan de ander, respectvol, liefdevol, de eigen keuze wordt gelaten!
7 jan. 2019 15:43

 

Aan het nadenken, waar ik me overigens veel vaker aan bezondig.
Wat we naar mijn mening zien, met name in 'westerse' economisch politieke systemen, is niets nieuws. Het is in de wereldgeschiedenis keer op keer weer gebeurd. Het is een snel toenemend verlies aan geloof in de geldende heilsideologie, namelijk de ideologie van de vrije markt. Steeds meer mensen worden uitgesloten van dat 'heil' dat meer en meer alleen de 'priesterkaste' van die ideologie dient.
Een cultuur of beschaving die dan op die ideologie blijft steunen is gedoemd ten onder te gaan. Dat gaat zelden of nooit zonder ingrijpende gevolgen, eerst voor de kwetsbaarsten en 'ongelovigen', later voor het systeem of de beschaving zelf. Die wordt opgevolgd door een werkzamer of overtuigender ideologie.
Kort gezegd; elke ideologie die mensen en hun welzijn als eerste prioriteit uit het oog verliest is ten dode opgeschreven.
Benieuwd naar reacties.
9 jan. 2019 20:09

 

Aan het nadenken over de aanslag in Utrecht een de reacties daarop. Zelfs als die gestoorde dader zich beroept op de islam, waarom gaat iedereen dan totaal onnadenkend mee in de terechtheid van dat beroep? Stel dat ik zoiets krankzinnigs zou doen (geen kans op, maar denk even mee) en ik beroep me, om maar iets te bedenken, op de broodbakkers in Nederland? Zou dat er toe leiden dat iedereen de broodbakkers Nederland of zelfs de wereld uit willen hebben? Desnoods met haat en geweld? Nee toch zeker? Dat beroep hoort gewoon bij de gekte van die figuur, slaat nergens op. En zegt niets over de islam of moslims in het algemeen! We gaan na Nieuw Zeeland toch ook niet alle blanke mannen verdenken van gelijke idioterie? Je zou wel gek zijn. Beperk het denken en de verontwaardiging tot deze idioot. Zoek uit wat hem tot zijn daad heeft gebracht en betrek er geen anderen bij die er niets mee te maken hebben, niets mee te maken willen hebben! Gebruik je gezond verstand en denk niet met je onderbuik. Daar zitten namelijk je hersens niet, maar iets heel anders! Shit!
21 mrt. 2019 12:15

 

Dit raakt me, vooral omdat ik zelf afstamt van wat we tegenwoordig economische migranten zouden noemen. Gewoon mensen op zoek naar betere levens- en toekomst -kansen. En ik zou met recht hebben op veiligheid en comfort, alleen maar omdat ik hier ben geboren? Gewoon mazzel waar ik zelf niets voor heb hoeven of kunnen doen. Weerbarstig inzicht, maar wel waar! Verdeel de levenskansen eerlijk. Zoals gezegd door deze man. Dat gaat ons wat kosten, zeker, maar dat levert zoveel op! Een het wordt tijd! Elk mens wordt geboren. Maar de omstandigheden, door ons in stand geroepen en gehouden, verschillen nog veel te veel. Het wordt tijd dat dat verandert!
8 apr. 2019 07:49

 

Zomaar een inval: Heeft iemand hier ooit wel eens geprobeerd om een verhaal te beginnen en dan hier te plaatsen om het door een ander te laten vervolgen, en die dan weer en weer, om te zien wat er in die 'samenwerking' voor verrassends ontstaat?
17 mei 2019 21:51

 

Las net in de krant dat draagvlak voor klimaat maatregelen afneemt. Met name uit vrees voor de (hoge) kosten
Het is net zoiets als schilderwerk: doe ik het nu, dan kost het me geld, maar doe ik het niet, dan kost het me straks (veel) meer geld!
28 jun. 2019 07:31

 

Aan het mijmeren ...
Bijzonder eigenlijk, hoe de schok van de dood van mijn lief, en de verrassende nieuwe liefde die zo maar 'op mijn weg kwam', me meer open en onbevangen heeft gemaakt, meer in staat om me te tonen voor wie ik ben dan ooit tevoren (dat is tenminste hoe ik het nu ervaar). Hoe dan ook is het iets dat ik iedereen zou gunnen; geen spelletjes om wat voor goedbedoelde reden dan ook, maar zijn wie je bent, met alles wat daar bij hoort ... Op dit moment kan ik niets bedenken dat meer rust en geluk brengt ...
17 jul. 2019 22:54

 

OPROEP TOT VOLKSSTEMMING.
De aanstaande nieuwe wet voor de registratie van verpleegkundigen heeft verstrekkende gevolgen. Niet alleen voor verpleegkundigen en hun handelingsbevoegdheid, maar voor ons allemaal! De nieuwe wet doet naar mijn mening geen recht aan de inzet en de opgebouwde ervaring en deskundigheid van verpleegkundigen.
Dáárom roep ik op tot een volksstemming over die wet. VOOR of TEGEN in de huidige vorm.
Dit bericht graag delen!
Dirk Engelage
10 aug. 2019 06:41

 

Nadenkend over een berichtje van Boudewijn Betzema over de vraag 'wie ben jij' ...
'Ik' besta alleen in open (!) en eerlijke (!) uitwisseling met 'jij'. Anders is alles een zinloos spel waarin ik en jij niet echt bestaan.
Ben benieuwd naar reacties ...
18 aug. 2019 13:26

 

Aan het nadenken, waar ik me wel vaker aan 'bezondig'.
En in lijn met wat me al heel lang bezighoudt, kwam deze gedachte, zeg maar opdracht in me op:
De leiding van elk (!) bedrijf en iedere (!) regering, ieder mens op elk moment zou zich bewust moeten zijn en blijven van de volgende vraag: hoe dient wat ik doe en zeg het leven en de leefbaarheid van alle mensen en heel de aarde tot in de verre toekomst toe.
Alles wat daaraan tekort doet moet worden vermeden, aangeklaagd en tegengegaan!
Ik realiseer me dat dit een forse en moeilijk te realiseren opdracht is. Maar het is het enige dat echt bijdraagt!
Graag reacties, en verspreiden mag. :)
4 sep. 2019 10:09

 

Kennelijk in een wat mijmerende stemming vandaag :
Wat maakt een homo sapiens tot mens? Het vermogen om even van zichzelf af te zien en ruimte te maken in zichzelf voor wie en wat anders is, en dat te koesteren?
4 sep. 2019 11:03

 

Hóe kan het, dat het goed gaat met de economie, maar dat zo weinig mensen daarvan profiteren? Bewijst dat, dat economie niet goed is voor mensen? (Voor meer niet, maar dat laat ik hier even buiten beschouwing). En wisten we dat eigenlijk niet allang?! Betekent dat in feite, dat de boel eens stevig op de schop moet om te zorgen dat mensen beter worden van wat we met elkaar (!) presteren ?
Wie het weet mag het zeggen ...
6 sep. 2019 15:33

 

Aan het nagenieten van een mooie studiemiddag rond het boek 'Als God renoveert'en van een inspirerend gesprek gisterenavond.
En tipje van de sluier waar het laatste betreft; Jacqueline Snel (gitariste), Miriam van der Linden (beeldend kunstenares) en ondergetekende (zichzelf dichter noemende) zijn bezig met een trio-project rond muziek, beeld en tekst. 3D zogezegd, maar dan drie kunstvormen, expressie-vormen die, elkaar uitdagend en samenkomend, en meervoudig geheel vormen. Uitdagend een inspirerend. Houd ons in de gaten ... :-))
19 sep. 2019 19:07

 

Laten we alle, en ik bedoel alle Chinese producten boycotten tot een internationaal team heeft vastgesteld dat alle, en ik bedoel alle Oeigoeren zijn vrijgelaten uit de concentratiekampen, en die kampen totaal zijn vernietigd.
Voel je vrij om deze oproep verder te verspreiden!
25 nov. 2019 22:59

 

Luisteren naar liedjes van Herman van Veen, denken, versjes schrijven en gedachten bubbels noteren. Zoals deze:
Als je geen stenen legt, of stenen ruimt, kan wat groeien wil zo, recht omhoog, het zonlicht tegemoet, de hemel in.
3 dec. 2019 11:34

 

https://liberaalchristendom.wordpress.com/2019/12/06/terug-naar-welke-natuur-een-reactie-op-heleen-zorgdrager/
Een erg interessant artikel, met name ook over de spanning tussen zogenoemde natuurwetenschappen enerzijds en geesteswetenschappen anderzijds, en mogelijkheden waarlangs beide zinvol met elkaar zouden kunnen samenwerken. De moeite van het lezen en herlezen waard, dunkt me!
6 dec. 2019 10:14

 

Las net een artikeltje in Trouw, van Bert Keizer; Pratend met je dierbaren sterven. Dat lijkt me mooi. En het riep het volgende korte versje op:
Ik zei nog één keer; Lief, ik hou van jou!
Zhij zei iets soortgelijks terug.
En toen blies ik mijn laatste adem uit.
20 dec. 2019 12:39


<top>