Facebook 2018

Bijdragen in 2018

 

 

Ben boos! :((
Lees net in de krant dat Shell het zo heeft geregeld dat ze waarschijnlijk niet meer via dochter NAM aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de schade in Groningen. Wel profiteren, geen verantwoordelijkheid nemen. SCHANDE! Tijd voor een boycot van Shell? :((
27 jan. 2018 10:38

 

Halve nacht liggen nadenken over van alles en nog wat. En me weer bewust geworden van een belangrijke levensles. Als mensen met elkaar in aanraking komen, en zeker waar ze botsen, stel jezelf en elkaar deze vraag:
     Dit is hoe het voor míj voelt. Is dat ook wat jíj bedoelt?
Want hoe het voor mij voelt zegt alles over mij, en veel minder over de ander. En hoe de ander iets bedoelt zegt alles over die ander en veel minder over mij.

Die zin zou dus altijd bij ontmoetingen, en zeker bij botsingen op tafel moeten liggen. Letterlijk zelfs in het laatste geval. Omdat de confrontatie beide partijen veel belangrijks over zichzelf zou kunnen leren, en natuurlijk ook over de ander. Je bent verschillend, elk met je eigen levensverhaal en gevoeligheden, elk met je eigen karakter! Gebruik de confrontatie om te leren!
4 mei 2018 06:49

 

Schoot me vanmiddag tebinnen:
Vriendelijkheid is de best denkbare investering; het kost niets en de winst is enorm.
Daartegenover:
Wantrouwen is de slechtst denkbare investering; kost ook niets, maar de schade is onmetelijk groot.
Is misschien voor verbetering vatbaar, dus ga je gang!
29 jul. 2018 19:46

 

Wat een mens zoal niet invalt als je op een mooie avond buiten zit en een beetje mijmert:
Ik twijfel liever aan mezelf,
dan dat ik mijzelf en mijn mening voor onaantastbaar houd.
29 jul. 2018 22:06

 

Laat en in een mijmerende stemming;
Wie werkelijk de menselijke waardigheid wil bevorderen, maakt zich druk om die van de mens tegenover je, wie zhij ook is.
Als het over mensenrechten gaat, denk dan niet eerst aan jezelf (dat gebeurt al veel te vaak), maar aan de mens tegenover je.
Om van jezelf te houden heb je de ander nodig, die je neemt zoals je bent. Je kunt zelf een voorbeeld zijn.
Welterusten! :-*)
14 aug. 2018 00:41

 

Even in vervolg op mijn verontwaardiging over de afschaffing van de dividend belasting;
Rutte lijdt aan religieuze verdwazing en een messiascomplex, namelijk dat de economie (en in directe relatie daarmee de grote internationale bedrijven) onze Heiland en Verlosser zijn. Dat heeft in het neoliberalisme en de bijbehorende politiek inmiddels niet alleen religieuze trekjes gekregen, maar is inmiddels in rap tempo een nieuwe en intolerante religie aan het worden. En zou als zodanig ontmaskerd moeten worden! Scheiding van kerk en staat zou ook in deze geboden zijn!
11 sep. 2018 09:18

 

Lees net in de Volkskrant een artikel over de zin van maatschappelijk protest bij politieke beslissingen of voornemens waar je het niet mee eens bent. Voorbeeld, de zaak van Lili en Howick. Dat doet mij denken aan de boosheid over de afschaffing van de dividend belasting. Protesten in Den Haag met bijvoorbeeld borden: "Niet van mijn centen!!!" ? Immers, de meeste belastingen worden betaald, direct of indirect, door ons, gewone burgers?! De grote bedrijven wentelen hun kosten af op ons, maken hún winsten ten koste van ons en betalen een zo gering mogelijk deel bij aan de algemene middelen. En dat moeten wij normaal vinden? Dacht het niet!
23 sep. 2018 14:38

 

De krant aan het lezen; over theologen van de toekomst. Een bont, jong gezelschap. En het brengt me tot een gedachte die ik al langer koester:
Iedereen gelooft, want je bent nergens echt, honderd procent zeker van. Iedereen zoekt daarom een houvast, hoe en wat dan ook. Ik weet dus zeker dat we vanuit die principiële onzekerheid heel zinvol met elkaar kunnen praten en van elkaar kunnen leren.
Ben benieuwd wat je van deze gedachte vindt.
22 okt. 2018 09:52

 

Ingeving waarvan ik niet weet of die klopt:
De Amerikaanse cultuur is er een van ontworteling. Mensen van elders die een nieuwe toekomst zochten, maar zich niet bewust waren (zijn?) van wat ze met zich meedroegen. Op zoek naar identiteit maar die niet vinden zonder zorgvuldig achterom te kijken. En die cultuur is inmiddels wereldwijd uitgezaaid, met alle gevolgen vandien ... Ontworteling en verlies van zinvolle en duurzame verbondenheid.
4 nov. 2018 22:50

 

Uit het hart gegrepen! Laten we nu onze relatief kleine offers brengen door onze leefstijl ingrijpend aan te passen, zodat zij nog een toekomst hebben. Ook al is het nu al zeker dat hun leven minder onbezorgd zal zijn dan het onze! Heb het hart, geef gehoor!
16 dec. 2018 10:06


<top>